Polityka Prywatności

BIZNES ENERGIA

Klauzula Informacyjna
Spółki Biznes Energia

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że:

1.  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: BIZNES ENERGIA Sp. z o.o., 80-386, Gdańsk, ul. Lęborska 3B, numer identyfikacyjny (REGON): 384949301, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213883486.

2.  Kontakt do Naszej Spółki na adres email: kontakt@biznesenergia.pl

3.  Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty handlowej, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;

c) zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów biznesowych, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem jako Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem jako
Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości, dokumentacji księgowej, względów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

f) przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora, gdzie w tym celu przetwarzamy imię, nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu
użytkownika. Podstawą wysyłania wiadomości lub kontaktu telefonicznego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki nie będzie wycofana zgoda na dany proces;

g) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, co jest Naszym prawnie uzasadni wysyłania Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;

h) prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a) firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: obsługi księgowej, serwisu urządzeń, dostawcy hostingu, dostawcy oprogramowania do sprzedaży i komunikacji z klientem, podmioty prowadzące działalność pocztową, operatorzy sieci, podmioty świadczące usługi bankowe, podmioty świadczące usługi prawne, dystrybucyjne, na podstawie umów o współpracy oraz umów powierzenia danych osobowych;

b) Nasi współpracownicy oraz podmioty współpracujące, którzy bezpośrednio wykonują czynności, w celu realizacji umowy na Państwa rzecz;

c) upoważnione na podstawie obowiązującego prawa: organy ścigania, instytucje administracji rządowej i samorządowej.

5.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.  Dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej niż to konieczne, w szczególności:

a) na czas trwania umowy;

b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe;

c) czas, po którym przedawnią sią roszczenia wynikające z umowy;

d) czas do momentu wycofania zgody;

e) do czasu wniesienia sprzeciwu.

7.  Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

g) przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193, Warszawa;

i) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.  Przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł dostępnych publicznie, np. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i bazy REGON.

9.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.

10.  W celu realizacji swoich praw prosimy kontaktować się listownie lub pod adresem email: kontakt@biznesenergia.pl

BIZNES ENERGIA

Polityka Plików Cookies

1.  „Cookies” to to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

2.  „Cookies” pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

3.  Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.

4.  Informacji zawartych w plikach „Cookies” używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Uniemożliwiają również personalną identyfikację użytkownika.

5.  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące „Cookies” oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Opera
  • Safari
  • Microsoft Edge
masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Biznes Energia

Biznes Energia to zespół z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Zajmujemy się sprzedażą energii i gazu sieciowego. Do współpracy partnerskiej wybraliśmy rzetelnego i pewnego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu, jakim jest Axpo Polska.

Kontakt

+48 22 122 02 02

Copyright © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.