Co to jest strategia Net-Zero i jak można wdrożyć ją w firmie?

Przeciwdziałanie zmianom klimatu to wyzwanie globalne, w które muszą zaangażować się kraje, firmy, a także osoby prywatne. Czynności podjęte w celu redukcji emisji zanieczyszczeń w nadchodzącej dekadzie, będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości planety. Nie chodzi tu już tylko o segregację odpadów czy ograniczenie zużycia prądu, ale o wszechstronną politykę zrównoważonego rozwoju. Pomocą w realizacji tych założeń ma być strategia Net-Zero. Co to takiego? Jakie są jej korzyści? Jak można zaadaptować ją w firmie?

Czym jest strategia Net-Zero?

Net-zero to pojęcie oznaczające stan, w którym bilans emisji gazów cieplarnianych jest równoważony przez usuwanie lub absorpcję zanieczyszczeń z atmosfery. Kluczowe jest zharmonizowanie działań antropogenicznych w skali netto, tak aby nie przyczyniały się one do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w długim okresie. Aby osiągnąć pożądany stan, niezbędne jest współwystępowanie i skoordynowanie różnych środków, takich jak:

 •  inwestycje w odnawialne źródła energii,
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • zmiany w sektorze transportu,
 • zalesiania,
 • zrównoważone praktyki rolnicze,
 • technologie filtrowania zanieczyszczeń,
 • nowoczesne metody separacji odpadów.

I wiele innych. Koncepcja Net-Zero ma na celu ograniczenie globalnego ocieplenia i zmniejszenie wpływu działalności człowieka na klimat.

Strategia Net-Zero a neutralność klimatyczna

W Polsce o strategii Net-Zero mówi się stosunkowo mało, a jeśli już, to używa się tego pojęcia zamiennie z ‘neutralnością klimatyczną’. Tymczasem w literaturze przedmiotu i międzynarodowych porozumieniach sens obu idei jest nieco odmienny. Neutralność działalności odnosi się do ambicji redukcji przyszłych emisji dwutlenku węgla, przy jednoczesnym wykorzystaniu kompensacji w celu zneutralizowania istniejącego wpływu na środowiska. Przejawami tego podejścia może być na przykład nasadzanie drzew czy tworzenie nowych miejsc rozrodu (np. budki dla ptaków, nietoperzy, platformy gniazdowe dla ptaków drapieżnych) gatunków cierpiących na skutek aktywności firmy. Strategia Net-Zero kładzie znacznie większy nacisk na maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w pierwszej kolejności. Kompensacja jest tu rozpatrywana jako ostateczność.

netzero-min

Strategia Net-Zero w firmie – globalne myślenie

Wprowadzenie strategii Net-Zero w firmie wymaga szerokiego spojrzenia na środowiskową działalność firmy. Możemy ją podzielić na trzy moduły:

 • Bezpośrednie emisje przedsiębiorstwa – chodzi tu między innymi o zanieczyszczenia powodowane przez flotę pojazdów czy spalanie surowców w firmowej kotłowni.
 • Pośrednie emisje – w tym module ujmuje się zanieczyszczenia generowane w momencie wytworzenia energii niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej (zakłady energetyczne).
 • Pośrednie emisje innych interesariuszy – duże znaczenie w obliczeniu wpływu produktu na środowisko mają także emisje innych podmiotów, które uczestniczą w jego wytworzeniu – elementy łańcucha dostaw.

Jak wprowadzić strategię Net-Zero w działania firmy?

Zwalczanie wzrostu emisji gazów cieplarnianych w skali pojedynczej firmy to nie tylko wyzwanie ekologiczne, ale też biznesowe. Dziś klienci ostateczni oraz liczące się korporacje, dla których mniejsze jednostki stają się podwykonawcami, oczekują zrównoważonej działalności i są w stanie płacić więcej, za produkty z niskim śladem węglowym.
Wdrażanie koncepcji Net-Zero w firmie może przebiegać na wiele sposobów i często nie wymaga znaczących inwestycji. Do zielonych praktyk możemy zaliczyć:

 • wykonanie dóbr z trwałych materiałów,
 • zachęcanie pracowników do korzystania z transportu publicznego,
 • użycie opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu,
 • dostawy realizowane pojazdami elektrycznymi,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • montaż inteligentnych liczników energii elektrycznej,
 • wdrożenie systemów zarządzania energią.

Innym pomysłem jest zmiana umowy z dostawcą prądu. Porozumienia podpisywane wiele lat temu, na mocy których OSD dostarcza strumień energii generowanej z elektrowni węglowej, są nieekonomiczne i nieekologiczne. Na rynku dostępne są możliwości związania się ze spółkami, które przekazują tani prąd dla firm pochodzący ze źródeł odnawialnych. W ten sposób przedsiębiorstwo uzyskuje niezależność od rosnących cen nośników oraz zmniejsza emisje pośrednie. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z doradcami Biznes Energia.

Jakie są korzyści z wdrożenia Net-Zero w firmie?

Działanie z korzyścią dla środowiska to jedno, ale strategia Net-Zero może pomóc firmie także w rozwoju, oszczędzaniu pieniędzy i zwiększeniu odporności biznesowej. Badania przeprowadzone przez firmę Deloitte wykazały, że już 55% konsumentów woli marki żywności i napojów bezalkoholowych, które reprezentują wartości i praktyki przyjazne dla środowiska. W tym samym raporcie stwierdzono, że 32% konsumentów byłoby gotowych zapłacić więcej za towary i usługi, gdyby marki zapewniały zmniejszenie śladu węglowego. Tym samym do najważniejszych korzyści z wdrożenia Net-Zero w firmie zaliczamy:

 • wzrost reputacji marki,
 • redukcję kosztów operacyjnych (tańszy prąd),
 • przyciąganie inwestorów, którzy chętnie lokują kapitał w firmach zrównoważonych energetycznie,
 • odporność na zakłócenia rynkowe (np. przejście na pojazdy elektryczne niweluje negatywne konsekwencje wzrostu cen benzyny),
 • rosnącą przewagę konkurencyjną.
Chcesz poznać naszą ofertę?

Poznaj ofertę energii elektrycznej

Biznes Energia

Biznes Energia to zespół z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Zajmujemy się sprzedażą energii i gazu sieciowego. Do współpracy partnerskiej wybraliśmy rzetelnego i pewnego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu, jakim jest Axpo Polska.

Kontakt

+48 22 122 02 02

Copyright © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.